IS:Image Segmentation

بررسی تکنیک های تقسیم بندی تصویر (Survey on Image Segmentation Techniques)

چکیده:

با توجه به ظهور تکنولوژی های کامپیوتری، تکنیک های پردازش تصویر در بسیاری از برنامه های کاربردی،به طور فزاینده ای اهمیت دارند، تقسیم بندی تصویر یک موضوع کلاسیک در زمینه پردازش تصویر و همچنین نقطه کانونی و تمرکز تکنیک های پردازش تصویر است. چندین الگوریتم و روش کلی برای تقسیم بندی تصویر ایجاد شده و از آنجا که راه حل کلی برای مسئله تقسیم بندی تصویر وجود ندارد، این تکنیک ها اغلب باید با دانش دامنه ترکیب شوند تا به طور موثر برای حل یک مسئله تقسیم بندی تصویر برای اینکه یک دامنه مشکل حل شود. این مقاله ترکیبی از  تکنیک های جداسازی تصویر مبتنی بر بلوک اصلی می باشد.

   
ادامه مطلب